فرم استخدامی
بازگشت به صفحه اصلی

مشخصات فردی
کد ملی شماره شناسنامه محل تولد سال تولد نام پدر نام و نام خانوادگي
آدرس الکترونیکی وضعیت تاهل وضعیت نظام وظیفه آدرس شماره تماس
آخرین مدارک تحصیلی
سال پايان سال شروع گرايش مقطع
  معدل كشور / شهر نام واحد آموزشي
آخرین سوابق حرفه اي
    سمت تاريخ پايان تاريخ شروع نام سازمان / شركت
  نوع همکاری آیا امکان ارایه گواهی دارید؟ علت قطع رابطه ریال حقوق و مزايا
حقوق و مزایا
آیا تمایل به اضافه کاری دارید؟ توضیح دهید ریال حقوق پیشنهادی خود را اعلام فرمایید
میزان مهارت در زبان های برنامه نویسی و نرم افزار های مرتبط با آن را به همراه میزان تسلط بیان نمایید
مهارت در زبان انگلیسی
Reading
Listening
Speaking
Writing
نوع همکاری
  نوع همکاری که تمایل به انجام آن دارید
در صورت تمایل می توانید اطلاعات بیشتری از خود ارایه فرمایید